Szafy sterownicze – pył cukrowy

Szafa sterownicza, która została zanieczyszczona mieszaniną pyłu przemysłowego i ciężkiego pyłu cukrowego. Doprowadziliśmy tę jednostkę do stanu porównywalnego ze startowym.

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

szafa sterownicza w cukrowni

Po oczyszczeniu technologią 3NS

oczyszczona szafa sterownicza

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego i ciężkiego pyłu cukrowego

zagrożenia:
1. w stanie suchym zabrudzenie nieprzewodzące, powodujące powstawanie „prądów błądzących” na elementach elektronicznych, powodujące awarie i zakłócenia pracy systemów
2. w stanie zawilgocenia – ze względu na wysoką higroskopijność – silnie przewodzące, stwarzające realne ryzyko powstawania zwarć i trwałego uszkodzenia podzespołów

efekt zastosowania technologii 3NS: wydłużenie żywotności podzespołów ze względu na zapewnienie optymalnych warunków pracy, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, eliminacja bądź minimalizacja ryzyka przestójów związanych z awariami systemów sterowania