Akademia 3NS

Rozwijaj swoją karierę z Akademią 3NS!

Nasze praktyczne szkolenia to doskonała okazja, by zdobyć umiejętności niezbędne w przemyśle. W naszej ofercie znajdziesz kursy, które przygotują Cię do efektywnej pracy w zakresie:

  • Czyszczenia metodą suchych gazów
  • Czyszczenia hydrodynamicznego
  • Zabezpieczeń antykorozyjnych
  • Odkurzania przemysłowego

Dołącz do nas i rozwijaj swoje kompetencje w nowoczesnym środowisku!

Przebieg szkoleń

Szkolenie wstępne
Dla kogo?
Jesteś kandydatem na stanowisko "pracownik liniowy". Po pomyślnie przebytej rozmowie kwalifikacyjnej i procesie onboardingowym, pierwszy raz będziesz miał do czynienia z maszynami i technologiami 3NS, poznając jednocześnie techniki pracy oraz środowisko firmy. Twoje zainteresowanie znajdzie odzwierciedlenie w zdobywaniu umiejętności niezbędnych w branży przemysłowej.
Co poznasz?
Metody zabezpieczenia siebie i miejsca pracy, w tym standardy ŚOI. Nauczysz się pracy zespołowej zgodnie z instrukcjami przełożonego, obsługi załadunku i rozładunku sprzętu, kompletowania zestawów narzędzi, podłączania mediów oraz wspomagania przygotowania materiałów (suchy lód, systemy malarskie). Opanujesz techniki pracy ręcznej i mechanicznej, obsługę narzędzi mechanicznych, przygotowanie powierzchni St2 do malowania, mycie wysokociśnieniowe w normie Wa1, czyszczenie bawełnianym czyściwem oraz wykorzystywanie technologii 3NS pod nadzorem. Nauczysz się również demobilizacji miejsca pracy po zakończeniu działań.
Poziom 1
Dla kogo?
Jesteś pracownikiem liniowym, który zapoznał się z technologiami 3NS w praktyce wstępnej. Zyskałeś pierwsze doświadczenia i uznanie za znajomość technologii oraz pracę w środowiskach 3NS, osiągając ocenę co najmniej 4/5. Charakteryzujesz się zaangażowaniem i skutecznością, umiejętnie pakujesz i rozpakowujesz wyposażenie, budujesz przestrzeń pracy, kompletujesz sprzęt, obsługujesz myjkę ciśnieniową 500bar, przeprowadziłeś testy usług 3NS, identyfikujesz podstawowe problemy ze sprzętem i znasz oczekiwane efekty różnych technologii czyszczenia.
Co poznasz?
Szkolenie 1 stopnia umożliwia Ci pełne włączenie się w system pracy firmy, przydział do zadań oraz organizowanie wyjazdów realizacyjnych. Będziesz gotowy do efektywnego działania, zrozumiesz swoją rolę w zespole, będziesz wykonywał polecenia kierownika realizacji, znasz komplety sprzętu, techniki podłączania zestawów oraz współpracujesz z bardziej doświadczonymi kolegami z brygady. Wykażesz inicjatywę do dalszej nauki i zapał do podejścia do kolejnego szkolenia na Poziomie 2.
Poziom 2
Dla kogo?
Jesteś osobą, która nabyła kompleksową wiedzę z poziomu wstępnego i pierwszego. Twoje umiejętności zostały potwierdzone w praktyce, co zaowocowało rekomendacją od kierowników do udziału w szkoleniu na poziomie 2. Charakteryzujesz się odpowiedzialnym i ostrożnym podejściem do pracy oraz ambicją do samodzielnego wykonywania usług lub zarządzania stanowiskiem pracy.
Co poznasz?
Umiejętność samodzielnego wykonywania pracy, parametryzowania urządzeń i pełną odpowiedzialność za stanowisko pracy. Nauczysz się zarządzać efektywnością pracy stanowiska, pracując z 1-2 osobami, diagnozować problemy ze sprzętem i stosować drobne naprawy za pomocą zestawów naprawczych. Będziesz przekazywał wiedzę pracownikom z mniejszym doświadczeniem oraz zgłębiał technologie z drugiego priorytetu - rzadziej stosowane, ale bardziej zaawansowane technologicznie.
Poziom 3
Dla kogo?
Jesteś osobą, która pomyślnie przeszła testy na poziomie 2. Charakteryzujesz się odpowiedzialnością i masz perspektywy na długoterminową współpracę z firmą. Jesteś pracownikiem liniowym, który samodzielnie organizuje prace, uczy innych rzemiosła, dobiera odpowiednie technologie do konkretnych wymagań, serwisuje sprzęt oraz koordynuje prace. Posiadasz umiejętność optymalizacji pracy poprzez kreatywne sugestie i testy, a także wykazujesz się dobrą komunikacją z zespołem. Jesteś w stanie zastąpić kierownika realizacji na miejscu prac.
Co poznasz?
Jako Specjalista, nabędziesz umiejętności właściwego zakwalifikowania stopnia przygotowania powierzchni do malowania. Będziesz samodzielnie przygotowywał farbę, malował natryskowo na wymaganą grubość, dokonywał pomiarów grubości powłoki na mokro i sucho, a także przeprowadzał pomiary warunków aplikacji. Nauczysz się naprawiać sprzęt, w tym stosować zestawy naprawcze, regulacje i wymieniać części. Będziesz dobierał głowice i dysze, obsługiwał maszyny takie jak Falch Trailjet125, Falch Trailjet 250, automaty do mycia wymienników Peinemann, głowice sferyczne do czyszczenia zbiorników itp. Pod nieobecność kierownika będziesz najwyższym stopniem odpowiedzialności za zespół, sprzęt, jakość usługi oraz mienie klienta.