Karty sterownicze – zapylenie, zaolejenie

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

karty sterownicze

Po oczyszczeniu technologią 3NS

system klimatyzacji szafy sterowniczej

Szafa z kartami sterowniczymi

branża automotive

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z tlenkami metali przy silnym zaolejeniu

zagrożenia: silnie przewodzące, stwarzające realne ryzyko powstawania zwarć i trwałego uszkodzenia podzespołów

efekt zastosowania technologii 3NS: wydłużenie żywotności podzespołów ze względu na zapewnienie optymalnych warunków pracy, eliminacja bądź minimalizacja ryzyka przestojów związanych z awariami systemów sterowania