arrow_back Powrót do projektów

Projekt 3N Solutions

Tytuł:

"Wdrożenie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych będących pod średnim napięciem" w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia, opartą o mieszankę suchych gazów z dodatkiem CO2 w postaci skrystalizowanej – MVC, która pozwoli na rozpoczęcie świadczenia nowej usługi czyszczenia instalacji SN pracujących pod napięciem sieci do 30kV, bez konieczności ich czasowego wyłączania.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu nowej, innowacyjnej usługi na rynek nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie oferty o nową usługę, co będzie skutkowało zwiększeniem przychodów firmy. Efektem będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych (usługa), co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i jego kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym. 3NS umocni swoją pozycję rynkową jako dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wartość projektu:

14 189 601.12 PLN

Wartość kosztów kwalifikacyjnych:

11 633 087.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

8 143 160.90 PLN