arrow_back Powrót do projektów

Projekt 3N Solutions

Tytuł:

Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia urządzeń w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w miejscu ich zabudowy z wykorzystaniem dwutlenku węgla w postaci stałej – UCT (Underground Cleaning Technology) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Działania:

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:

Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia i konserwacji urządzeń zainstalowanych w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego – technologii UCT (Underground Cleaning Technology).

Planowane efekty:

Opracowanie technologii innowacyjnej w skali międzynarodowej, która będzie umożliwiać czyszczenie podzespołów, instalacji, urządzeń zabudowanych w obszarach wybuchowych bez konieczności ich wyłączania z eksploatacji i demontażu oraz transportu w strefę niezagrożoną.

Wartość kosztów kwalifikacyjnych:

13 035 975.64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

9 894 159.84 PLN