arrow_back Powrót do projektów

Projekt 3N Solutions

Tytuł:

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez promocję marki 3N Solutions na rynku międzynarodowym" w ramach działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promowanie marki 3NS oraz Marki Polskiej Gospodarki (MPG) na rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Planowane efekty:

Głównym oczekiwanym efektem będzie wzrost konkurencyjności firmy, pozwalającej na podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych, w postaci wzrostu przychodów z eksportu w latach 2019-2022.

Wartość projektu:

554 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

415 575.00 PLN