arrow_backPowrót do obszarów

Czyszczenie w strefach zagrożonych wybuchem

Opracowaliśmy autorski system o nazwie UCT – underground cleaning technology – pozwalający na pracę w kopalniach węgla kamiennego.

Praca w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego wymaga stosowania szczególnych środków ochrony, zabezpieczeń i spełnienia wymogów Dyrektyw: Maszynowej i Atex.

System UCT oznaczony znakiem zabezpieczenia przeciwwybuchowego, spełnia wymagania dla urządzeń gr I kat. M2 i w połączeniu z odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej, pozwala na prowadzenie prac w podziemnych wyrobiskach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wykonujemy poniższe usługi:

Jeśli masz pytania na temat naszych usług, sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.