System klimatyzacji szaf sterowniczych – zapylenie, zaolejenie

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

system klimatyzacji szafy sterowniczej

Po oczyszczeniu technologią 3NS

system klimatyzacji szafy sterowniczej

system klimatyzacji szafy sterowniczej

branża hutnicza

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z tlenkami metali przy silnym zaolejeniu

zagrożenia: spadek wydajności systemu wentylacji skutkujący znacznym podwyższeniem temperatury pracy podzespołów elektronicznych, zwiększenie awaryjności i uszkodzeń podzespołów

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, wydłużenie żywotności podzespołów ze względu na zapewnienie optymalnych warunków pracy, eliminacja bądź minimalizacja ryzyka przestojów związanych z awariami systemów sterowania