Falowniki – pył cementowy

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

falownik

Po oczyszczeniu technologią 3NS

falownik

falowniki

branża cementowa

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu cementowego, kurzu, wilgoci

zagrożenia: zabrudzenie nieprzewodzące, powodujące powstawanie „prądów błądzących” na elementach elektronicznych, powodujące awarie i zakłócenia pracy, podwyższenie temperatury pracy podzespołów elektronicznych, zwiększenie awaryjności i uszkodzeń podzespołów

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wyeliminowanie kosztownych wymian podzespołów