arrow_back Powrót do projektów

Projekt 3N Solutions

Tytuł:

Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV

Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia instalacji elektroenergetycznych średniego napięcia do 60kV. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac B+R: -opracowanie bezpiecznej technologii, budowę modelu i prototypu systemu do czyszczenia instalacji elektroenergetycznych pod napięciem oraz optymalizacja pod kątem uzyskania odpowiedniej efektywności jego działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem średnim do 60kV z wykorzystaniem mieszanki suchych gazów (zwanej dalej mieszanką gazów) – technologią MVC , oraz prototyp urządzenia służącego do czyszczenia instalacji pod średnim napięciem do 60kV.

Wartość projektu:

5 232 134.74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

4 018 587.51 PLN