Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia instalacji elektro-energetycznych średniego napięcia do 60kV. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac B+R: -opracowanie bezpiecznej technologii, budowę modelu i prototypu systemu do czyszczenia instalacji elektroenergetycznych pod napięciem oraz optymalizacja pod kątem uzyskania odpowiedniej efektywności jego działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem średnim do 60kV z wykorzystaniem mieszanki suchych gazów (zwanej dalej mieszanką gazów) – technologią MVC , oraz prototyp urządzenia służącego do czyszczenia instalacji pod średnim napięciem do 60kV.

Wartość projektu: 5 232 134,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 018 587,51 zł

Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe – wynajem -transformatory SN
  2. Zapytanie ofertowe – wynajem -sprężarka i osuszacz
  3. Zapytanie ofertowe – wynajem -rozdzielnica SN
  4. Zapytanie ofertowe – wynajem -agregat prądotwórczy
  5. Zapytanie ofertowe – wynajem – wyłącznik SN
  6. Zapytanie ofertowe – wynajem – aparat do pomiarów elektrycznych
  7. Zapytanie ofertowe na zakup: Komputery przenośne – 5 szt.
  8. Zapytanie ofertowe na zakup: pojemniki na suchy lód – 9 szt.
  9. Zapytanie ofertowe na zakup: paliwo 30 720 l.
  10. Zapytanie ofertowe na zakup substancji do przygotowania zanieczyszczeń na potrzeby badań – 2 zestawy
  11. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu dielektrycznego
  12. Zapytanie ofertowe na zakup: suchy lód – 45 000 kg.
  13. Zapytanie ofertowe na zakup elementów do budowy stoiska badawczego – komplet
  14. Zapytanie ofertowe – zakup – higrometr – 1 szt
  15. Zapytanie ofertowe – zakup – maszyna do suchego lodu – 1 szt.