Czyszczenie urządzeń elektrycznych

Technologia 3NS oparta jest na zastosowaniu innowacyjnego medium czyszczącego, którego głównym elementem jest specjalnie przygotowywana na rampie gazowej samochodu technologicznego mieszanka gazów.

Gaz pod ciśnieniem

Mieszanka w postaci mgły gazowej, podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Jej skład i ciśnienie robocze (nieprzekraczające wartości 0,5 – 1,5 bara) regulowane są poprzez moduł sterujący – w zależności od rodzaju, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju i wrażliwości czyszczonych urządzeń.

Czyści bezinwazyjnie

Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod (chemia, sprężone powietrze, pędzelki, czyściwo, benzyna, nafta) miejsca i zakamarki podzespołów. Po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym zwiększa swoją objętość około kilkusetkrotnie, usuwając nawet najbardziej oporne i groźne zanieczyszczenia, nie ingerując w strukturę podzespołów.

Bezpieczna i przyjazna

Mieszanka jest całkowicie sucha, nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne, chemiczne z czyszczonymi elementami, nie ma właściwości ściernych, jest nietoksyczna, bezwonna, niepalna i aseptyczna. Jest całkowicie bezpieczna dla wrażliwych elementów elektronicznych jak i osób, które mają z nią bezpośrednią styczność.

Czyszczenie popożarowe - mamy doświadczenia poparte dużymi zleceniami w sytuacjach popożarowych.

  • W wielu zakładach wyeliminowaliśmy potrzebę wymiany nawet do 90% podzespołów. Oszczędności przy wykorzystaniu naszej technologii do usuwania skutków pożaru mogą sięgać kwot o bardzo dużej wartości.
  • Czas usunięcia awarii wywołanej przez pożar, jest bardzo krótki. Podzespoły można przywrócić do stanu funkcjonalości w czasie krótszym niż wymiana spalonego okablowania.
  • Użyta metoda suchej mieszanki gazów, pozwala na 100% usunięcia sadzy z podzespołów. Zastosowanie tradycyjnych metod chemicznych, lub wodnych przyspiesza korozję, która może doprowadzić do całkowitej wymiany podzespołów już po 3 miesiącach od realizacji. 3NS nie stosuje wody, która w reakcji ze związkami halogenowymi zwiększa kilkusetkrotnie ich objętość (produkt uboczny spalania izolacji, która powoduje korozję na elementach plastikowych, miedzianych, aluminiowych), wobec czego nie przyspiesza korozji podzespołów.

Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod miejsca i zakamarki podzespołów. Jest przy tym całkowicie sucha, nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne, ani chemiczne z czyszczonymi elementami.


Usuwanie zanieczyszczeń przy pomocy dyszy i wyciągu ciśnieniowego

Zanieczyszczenia usuwane z urządzeń i podzespołów w miejscu podania mieszanki zabierane są automatycznie poprzez wyciąg ciśnieniowy.