najskuteczniejsze czyszczenie popożarowe 3n solutions

Czyszczenie popożarowe

W wielu zakładach wyeliminowaliśmy potrzebę wymiany nawet do 90% podzespołów. Oszczędności przy wykorzystaniu naszej technologii do usuwania skutków pożaru mogą sięgać kwot o bardzo dużej wartości.

Czas usunięcia awarii wywołanej przez pożar, jest bardzo krótki. Podzespoły można przywrócić do stanu funkcjonalości w czasie krótszym niż wymiana spalonego okablowania. Użyta metoda suchej mieszanki gazów, pozwala na 100% usunięcia sadzy z podzespołów.

Czas usunięcia awarii wywołanej przez pożar, jest bardzo krótki. Podzespoły można przywrócić do stanu funkcjonalości w czasie krótszym niż wymiana spalonego okablowania. Użyta metoda suchej mieszanki gazów, pozwala na 100% usunięcia sadzy z podzespołów.

Czas usunięcia awarii wywołanej przez pożar, jest bardzo krótki. Podzespoły można przywrócić do stanu funkcjonalości w czasie krótszym niż wymiana spalonego okablowania. Użyta metoda suchej mieszanki gazów, pozwala na 100% usunięcia sadzy z podzespołów.

Nasze usługi

Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Więcej
Czyszczenie hydrodynamiczne
Więcej
Konserwacja urządzeń elektroenergetycznych
Więcej
Pomiary termowizyjne i elektryczne
Więcej