arrow_backPowrót do branż

Energetyka

W branży energetycznej działamy od 2015 r. i od tego czasu zrealizowaliśmy kilkaset złożonych konserwacji i przeglądów. Wykonujemy usługi u wszystkich operatorów w Polsce.

Nasza firma oferuje zróżnicowane metody czyszczenia, konserwacji, pomiarów i przeglądów, a w tym również możliwość wykonywania prac pod średnim napięciem do 30 kV bez konieczności planowania wyłączenia.

Wykonujemy usługi w poniższych obszarach:

Konserwacja stacji SN/nN i WN/SN pod napięciem

Konserwacja urządzeń elektrycznych jest niezbędnym elementem w prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniu procesu dystrybucji energii. Nasza technologia pozwala na konserwację bez konieczności planowania wyłączeń, jest ekologiczna bezpieczna, a ponadto wydłuża żywotność podzespołów.

Rekomendujemy wsparcie po incydentach zwarciowych, na stacjach niewyłączalnych, stacjach wymagających podtrzymywania agregatami oraz stacjach wymagających przeglądu 5-letniego, których stan wymaga sporych nakładów pracy.

  • Prace w PPN wdrożyliśmy w oparciu o autorską technologię suchych gazów
  • Do prac używamy certyfikowanych dysz i narzędzi
  • Prace wykonywane są zgodnie z instrukcją PPN w oparciu o aktualne rozporządzenia

Etapy wykonywanych prac:

  1. OGLĘDZINY ZEWNĘTRZNE - gdzie dokonujemy oceny stanu komory transformatora, pomieszczenia rozdzielni średniego i niskiego napięcia
  2. INSPEKCJA WEWNĄTRZ STACJI - wykonywana specjalną kamerą, która umożliwia weryfikację miejsc trudnodostępnych
  3. BADANIA TERMOWIZYJNE - w celu zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości
  4. CZYSZCZENIE WSTĘPNE - na sucho metodą z odległości w celu usunięcia największych zabrudzeń
  5. CZYSZCZENIE PODSTAWOWE - poprzez układ podawania mieszaniny czyszczącej oraz układu
  6. CZYSZCZENIE ZASADNICZE- poprzez układ podawania mieszaniny czyszczącej oraz układu odsysania z zasadą dokładnego czyszczenia każdego podzespołu
  7. POMIARY - wykonanie kompleksowych pomiarów ochronnych w zakresie stacji SN/nN
CzynnikiPrzegląd stacji z wyłączeniemPrzegląd stacji w technologii PPN
Zaplanowanie prac
Powiadomienie odbiorców o planowanym wyłączeniu
Dokonanie niezbędnych przełączeń w sieci
Zabezpieczenie niezbędnych agregatów celu zasilenia odbiorców
Dopuszczenie brygady do pracy➕/➖
Odpuszczenie brygady➕/➖
Przywrócenie normalnego układu sieci
Utrata przychodów z tytułu niedostarczonej energii➕/➖

Nasze metody, dysze i narzędzia są certyfikowane.

Obejrzyj film, na którym prezentujemy czyszczenie głowicy kablowej suchymi gazami w pracy pod napięciem (PPN).

Przykłady realizacji:

Jeśli masz pytania na temat naszych usług, sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.