Zapytania ofertowe

do projektów prowadzonych przez firmę 3N Solutions

 

Rozstrzygnięcie:

Niniejszym informujemy o zakończeniu dwóch postępowań dotyczących usług badawczych związanych z ubieganiem się przez 3N Solutions Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Najkorzystniejsze oferty złożyli:

  • Instytut Energetyki Zakład Wysokich Napięć
  • Politechnika Warszawska

Jednocześnie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Treści zapytań ofertowych:

W związku z ubieganiem się przez 3N Solutions Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usług badawczych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr. 1

Zapytanie ofertowe nr. 2

Zapytanie ofertowe nr. 3

W związku z ubieganiem się przez 3N Solutions Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na stanowisko Kierownika Naukowego Projektu.