Zasilanie szaf sterowniczych – pył przemysłowy z tlenkami metali żelaznych

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

rozdzielnia NN

Po oczyszczeniu technologią 3NS

rozdzielnia NN 0,4 kV

branża hutnicza

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z tlenkami metali żelaznych (pył stalowy)

zagrożenia: zabrudzenie wysoce przewodzące, stwarzające realne ryzyko zwarć i pożaru

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu rezystancji izolacji