Trafo olejowe – zabrudzenia hutnicze

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

transformator olejowy huta

Po oczyszczeniu technologią 3NS

transformator olejowy huta

transformator olejowy 6/04 kV.

branża hutnicza

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z tlenkami metali żelaznych, zaolejenie, zaśniedzenia

zagrożenia: zabrudzenie wysoce przewodzące, stwarzające realne ryzyko zwarć i pożaru

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja zagrożeń powstania łuku elektrycznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu rezystancji izolacji