Silnik na stacji hydrauliki – zaolejenie

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

silnik

Po oczyszczeniu technologią 3NS

silnik

silnik na samotoku

branża hutnicza

rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z zaolejeniem w otulinie tlenków metali

zagrożenia: zabrudzenia silnie przewodzące, stwarzające realne ryzyko powstawania zwarć na uzwojeniu i przegrzewania się silników

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, obniżenie temperatury pracy silników, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej