Czyszczenie po pożarze – sadza

Przed oczyszczeniem technologią 3NS

szafa sterownicza w cukrowni

Po oczyszczeniu technologią 3NS

oczyszczona szafa sterownicza

rozdzielnia SN – po pożarze

rodzaj zabrudzenia: sadza po pożarze, bardzo silnie przewodzący skondensowany pył węglowo-grafitowy o konsystencji tłustej

zagrożenia: zabrudzenie wysoce przewodzące, stwarzające realne ryzyko zwarć i pożaru

efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu rezystancji izolacji