Dokumentacja naszych prac konserwacyjnych i czyszczących

Silnik na stacji hydrauliki – zaolejenie

Przed oczyszczeniem technologią 3NS Po oczyszczeniu technologią 3NS silnik na samotoku branża hutnicza rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z zaolejeniem w otulinie tlenków metali zagrożenia: zabrudzenia silnie przewodzące, stwarzające realne ryzyko powstawania zwarć na uzwojeniu i przegrzewania się silników efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, obniżenie temperatury pracy silników, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Zobacz więcej / More / Mehr anzeigen→

Trafo olejowe – zabrudzenia hutnicze

Przed oczyszczeniem technologią 3NS Po oczyszczeniu technologią 3NS transformator olejowy 6/04 kV. branża hutnicza rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego z tlenkami metali żelaznych, zaolejenie, zaśniedzenia zagrożenia: zabrudzenie wysoce przewodzące, stwarzające realne ryzyko zwarć i pożaru efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja zagrożeń powstania łuku elektrycznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu rezystancji izolacji

Zobacz więcej / More / Mehr anzeigen→

Czyszczenie po pożarze – sadza

Przed oczyszczeniem technologią 3NS Po oczyszczeniu technologią 3NS rozdzielnia SN – po pożarze rodzaj zabrudzenia: sadza po pożarze, bardzo silnie przewodzący skondensowany pył węglowo-grafitowy o konsystencji tłustej zagrożenia: zabrudzenie wysoce przewodzące, stwarzające realne ryzyko zwarć i pożaru efekt zastosowania technologii 3NS: eliminacja wymienionych zagrożeń, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu rezystancji izolacji

Zobacz więcej / More / Mehr anzeigen→

Szafy sterownicze – pył cukrowy

Szafa sterownicza, która została zanieczyszczona mieszaniną pyłu przemysłowego i ciężkiego pyłu cukrowego. Doprowadziliśmy tę jednostkę do stanu porównywalnego ze startowym. Przed oczyszczeniem technologią 3NS Po oczyszczeniu technologią 3NS rodzaj zabrudzenia: mieszanina pyłu przemysłowego i ciężkiego pyłu cukrowego zagrożenia: 1. w stanie suchym zabrudzenie nieprzewodzące, powodujące powstawanie „prądów błądzących” na elementach elektronicznych, powodujące awarie i zakłócenia

Zobacz więcej / More / Mehr anzeigen→