Konserwacja urządzeń elektrycznych

Konserwacja urządzeń elektrycznych jest elementem niezbędym prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Nasza technologia pozwala na konserwację bez przestojów w produkcji, jest ekologiczna i bezpieczna, a ponadto wydłuża żywotność podzespołów.


Prace konserwacyjne dzielimy na trzy podstawowe etapy:

Etap I – przygotowawczy

  • wizja lokalna – inwentaryzacja urządzeń wskazanych przez klienta, wstępna ocena stanu technicznego
  • pomiary termowizyjne i elektryczne przed wykonaniem konserwacji – szczegółowa ocena stanu podzespołów i urządzeń elektrycznych i ewentualnych zagrożeń
  • raport z inspekcji – zawierający podsumowanie Etapu 1 oraz 2 – zobacz przykładowy raport

Etap II – konserwacja

  • czyszczenie urządzeń
  • konserwacja

Etap III – końcowy

  • pomiary termowizyjne i elektryczne po wykonaniu prac
  • raport z konserwacji – zobacz przykładowy raport
Połączenie usług czyszczenia z pomiarami oraz przygotowaniem raportu końcowego pozwala inżynierom utrzymania ruchu ocenić efektywność prac, stan urządzeń oraz świadomie zaplanować dalsze kroki zapewniające bezawaryjne działanie zakładu.

Stosowane przez nas rozwiązania skracają czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji urządzeń. Wykorzystywana przez nas technologia przynosi oszczędności w utrzymaniu ruchu, zmniejszając ryzyko pożarów, przestojów linii technologicznych, awarii podzespołów.